บุคคลเมื่อเข้าสู่ วัยสูงอายุ และเมื่อมีอาการเจ็บป่วยร่วมด้วย ความต้องการ ช่วยเหลือ และดูแล เอาใจใส่เพิ่มขึ้น ต้องเริ่มพึ่งพา ผู้อื่น ในการ ประกอบ กิจวัตร ประจำวัน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ต้องการผู้ดูแล ช่วยเหลือ ที่มี ทักษะความรู้ และมีจิตใจ โอบอ้อม คอยให้การช่วยเหลือ ดูแลในเรื่องสุขอนามัย ความปลอดภัย และเป็นเพื่อนพูดคุย ไม่ปล่อยให้ผู้สูงอายุ ตามลำพัง คนเดียว

ทางเรา “ ณัฐฐา แอนด์ แฟมิลี่ โฮมแคร์ ” ได้เล็งเห็น ความสำคัญ ของการดูแล และตระหนักถึงปัญหาของการดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง มากขึ้น ต้องใช้ทักษะและเวลาในการดูแล ดังนั้น เรา ณัฐฐา แอนด์ แฟมิลี่ โฮมแคร์ เข้าใจถึง ความรัก ห่วงใย และผูกพัน ของบุคคล ในครอบครัวของท่าน เราพร้อมที่จะ เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลบุคคลที่ท่านรัก และห่วงใย ดูแลแทนท่านด้วยความรัก และอบอุ่น ทั้งด้านสุขภาพ ร่างกาย และจิตใจ

ณัฐฐา แอนด์ แฟมิลี่ โฮมแคร์

รับดูแลผู้สูงอายุ ในพาวะพึ่งพิง และผู้ป่วย ในระยะ พักฟื้น ทั้งช่วยเหลือ ตัวเองได้ และไม่ได้ อัมพฤกษ์ อัมพาต อัลไซเมอร์ เบาหวาน ทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เจาะคอ ให้อาหาร ทางสายยาง

บริการพาไปพบแพทย์

ในกรณีที่ญาติ ของผู้สูงอายุ ไม่สามารถพา ผู้สูงอายุ ไปพบแพทย์ด้วยตนเองได้ ทางเรามีบริการ พาไปพบแพทย์ ตามกำหนดนัดของโรงพยาบาล (คิดค่าบริการ/ครั้ง)

การบริการ

  1. การดูแลกิจวัตร ประจำวันเช่น การดูแลขับถ่าย อาบน้ำ ความสะอาด ของผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ดูแลความสะอาดของใช้ต่างๆ
  2. อาหารที่ถูกโภชนาการ 3 มื้อ พร้อมของว่าง 2 มื้อ
  3. ทำกายภาพบำบัด
  4. ดูแลเรื่องการรับประทานยาตามใบสั่งแพทย์ อย่างเคร่งครัด
  5. กิจกรรมสันทนาการ ในวันสำคัญ ต่างๆ ญาติ สามารถ เข้าร่วมได้